NEI voor honden

Stel jij jezelf wel eens de volgende vragen?

Waarom gedraagt mijn hond zich zo anders dan dat ik wil? Wat is er met hem aan de hand en hoe kan ik hem het beste helpen?

Mogelijk herken je de volgende punten:

 • Mijn hond vertoont gedragsproblemen. Elke vorm van ongewenst gedrag kan aan de orde zijn.
 • Mijn hond is angstig en onzeker, zijn gedrag verandert hierdoor.
 • Mijn hond heeft fysieke problemen zoals bijvoorbeeld pijn, onrust, darmproblemen en dergelijke.
 • Mijn hond is allergisch of intolerant, maar waarvoor nu precies en waarom?
 • Mijn hond heeft trauma’s ervaren, dit uit zich in zijn gedrag. Wat gebeurt er nu precies en hoe moet ik hiermee omgaan?

Honden laten in hun gedrag zien als er iets aan de hand is of als zij zich niet goed voelen. Wij mensen kunnen dat verwoorden, maar de hond niet. Bij hem zie je het terug in gedrag. Wij noemen dit vaak ongewenst gedrag omdat het meestal gedrag is wat wij niet prettig vinden.  De hond doet het echter niet om jou dwars te zitten, er is iets wat hem dwars zit. Om erachter te komen wat dat precies is kan een NEI sessie helpen de blokkades op te sporen, Ik meet het energieveld van de hond en kom bij zijn verstoorde emotie. De blokkade die hierbij hoort hef ik op en ik zet de ongewenste emotie om in een gewenste emotie voor de hond. Dit zal zich uiten in een (positieve) gedragsverandering.

Vormen van ongewenst gedrag zijn:

 • Drukke honden en/of hyperactieve honden
 • Sterk bepalende honden (zij bepalen wat er gebeurt, niet het baasje). Let op: dit hoeft niet in alle situaties te gebeuren, dit kan ook op enkele momenten van de dag zijn.
 • Reactief gedrag zoals uitvallen
 • Snel overprikkeld
 • Teruggetrokken – onzeker zijn
 • Fysieke klachten zoals jeuk, huiduitslag, veel slapen
 • Ongehoorzaam

Emoties die verstoord kunnen zijn*:

 • Hoop & verwachting
 • Angst & ongerustheid
 • Boosheid & frustratie
 • Eenzaamheid & verdriet
 • Liefde
 • Seksueel verlangen
 • Plezier
 • Haat
 • Pijn

*J. Panksepp. Neuro-wetenschapper en psycho-bioloog. Hij identificeerde de emotioneel-motivationele systemen bij de hond.

Afbeelding: Jolanda Vleugel opleidingsinstituut

Wil je liever kijken dan lezen, open dan deze video met uitleg over NEI therapie.

Aanvullende informatie over NEI voor honden

NEI, Neuro Emotionele Integratie, is een combinatie van o.a. NLP en Oosterse Geneeswijzen.

NEI is een methode om onverwerkte incidenten, trauma’s, emotionele problemen of lichamelijke klachten op een vriendelijke manier op te lossen. Doorgaans zijn lange praatsessies niet nodig en ook is het niet nodig opnieuw door het geleden trauma heen te gaan. NEI- sessies zijn maar zelden sterk emotionele zittingen. Juist om die redenen ervaren mensen en dieren NEI- therapie als een zeer prettige therapievorm. Zeker voor honden is deze zachte manier van werken aan blokkaden/problemen een mooie methode/werkvorm.

​NEI is een methodiek om het onbewuste, bewust te maken. Veel van wat we hebben ervaren zijn we vergeten of hebben we weggestopt. Deze ervaringen, emoties of gebeurtenissen, liggen opgeslagen in ons onderbewustzijn als onverwerkte emoties waardoor er sprake kan zijn van incongruentie tussen bewustzijn en onderbewustzijn. Zo ontstaat er een disbalans wat er toe kan leiden dat we minder goed gaan functioneren. Dit geldt zowel voor mensen als voor dieren. Dus dit geldt voor jou, maar ook voor jouw hond.

Hierdoor kunnen er symptomen of klachten ontstaan welke weer resulteren in stress welke uiteindelijk via de geest zijn invloed heeft op het fysieke lichaam. Elke emotie die niet wordt verwerkt blijft onbewust zijn invloed uitoefenen. Dat uit zich bijvoorbeeld in:

Ongewenst gedrag

De hond wil het één maar doet het ander. Bijvoorbeeld, hij wil graag naar buiten om te wandelen, maar buiten raakt hij snel gestrest en overprikkeld, misschien ook wel reactief. Of hij wil wel graag slapen als jij weggaat, maar dat lukt niet omdat hij het erg moeilijk vindt om alleen thuis te blijven.

Ongewenste gevoelens 

De hond wordt ‘overvallen’ door gevoelens van onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, angst, ongerustheid, verdriet, boosheid, eenzaamheid. Wat vaak leidt tot:  leer – en concentratie-problemen, stress, druk gedrag of slapeloosheid.

Fysieke klachten

Ons onbewuste overlevingsmechanisme zal alles doen de hond te beschermen tegen pijnlijke ervaringen. Dit kan zelfs zover gaan dat dit zich uit in fysieke reacties zoals: jeuk,  lusteloosheid, spanning, allergieën en andere chronische klachten.

Niveau

De opleiding die hierbij hoort en die ik volg is de NEI Coach opleiding en kent een HBO niveau.

AANMELDEN